Biografie

Biografie

Martin den Boer, in 1958 geboren, is woonachtig in Barneveld en heeft een privé-lespraktijk met orgel- en pianoleerlingen. In 1990 werd hij benoemd tot hoofdorganist van de Nieuwe kerk te Zeist.
Op het ogenblik is Martin organist van zowel de Nieuwe als de Oude kerk in Zeist.
In laatstgenoemde kerk staat een fraai Bätz orgel uit 1843. Meer info: http://www.orgelsite.nl/kerken/zeist3.htm

Onlangs ontving Martin een insigne en oorkonde vanwege het feit dat hij 25 jaar organist is van de hervormde gemeente Zeist.


Daarnaast is hij dirigent van de Chr. gem. zangver.: "U Prijst Ons Lied" te Kootwijkerbroek.

 
Ook houdt Martin zich bezig met orgelbouw. Eerder werden diverse pijporgels en een klavecimbel gebouwd. Momenteel worden er diverse Hauptwerk orgels gebouwd waaronder het type: Kabinet III en Preludium III met 3 klavieren. Meer info vindt u via het menu: Hauptwerk.

Martin beoefende reeds op 7 jarige leeftijd het orgelspel. Zijn studie orgel en piano aan het
Utrechts conservatorium sloot hij in 1986 succesvol af.
In 1988 behaalde hij het diploma voor koordirectie. Martin den Boer verzorgt regelmatig orgel en koorconcerten. Hij mocht diverse keren met zijn koren optreden voor zowel E.O. radio als televisie. Nieuw verschenen is het koraalboek van de 150 psalmen met voorpelen en koralen. info: menu: Bladmuziek orgel.